DISLEKSIA

RAMAI LAGI BELUM HANTAR..SILA HANTAR KE EMAIL..yanusman@gmail.com

•Definisi Dan Konsep Disleksia
•Sejarah Dan Perkembangan Disleksia Di Malaysia Dan Luar Negara (Tokoh, Institusi) 1. hariyanti

• Faktor-faktor berlakunya disleksia
• Jenis-jenis disleksia 2. jia

• Cirri-ciri kanak-kanak disleksia
• Masalah utama kanak-kanak disleksia dalam penguasaan pembelajaran
3. aloha

Pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia
• Kepentingan pentaksiran
• Bentuk/jenis ujian disleksia 4. kiven

Kaedah pengajaran bahasa
• Bentuk-bentuk masalah penguasaan bahasa kanak-kanak disleksia
5. yea

Kaedah pengajaran bahasa
• Masalah kemahiran lisan/symptom 6. Rejiah

• membina alat pentaksiran kemahrian lisan kanak-kanak disleksia.
7. grace

Kaedah pengajaran bahasa
• Masalah kemahiran membaca
• Symptom 8. Sher

• membina alat pentaksiran masalah kemahrian membaca kanak-kanak disleksia.
9. jayn

Kaedah pengajaran bahasa
• Masalah kemahiran menulis
• Symptom 10. siti

• membina alat pentaksiran kemahiran menulis kanak-kanak disleksia.
11. safhwan

Kaedah Pengajaran Matematik
• Faktor-faktor berlakunya masalah matematik
• Bentuk Masalah matematik 12. azwani

Kaedah Pengajaran Matematik
• Kaedah pengajaran/pembelajaran mengatasi masalah matematik
13. azlan

Kaedah mengingat
• Latih tubi
• Ulangan 14. Elvy

Kaedah mengingat
• konfigurasi
• hubungkait 15. flora

Kaedah mengingat
• Klasifikasi
• Tutorial 16. Khat

kaedah mengingat
• Mnemonics
• kategori 17. affisah

Pengurusan Program Disleksia
• Carta alir Program Disleksia(huraikan)
18. Erlie

• Menghuraikan aspek-aspek pengurusan kelas disleksia yang perlu diambil tindakan guru.
19. Farah

PKP 3106 TERKINI

UPDATED (12/10/2011 9:15 A.M)


TAJUK
SPESIFIKASI
INDIVIDU
1
a) Konsep pentaksiran dalam konteks kanak-kanak pemulihan.
Hariyanti
b) Kepentingan pentaksiran dalam konteks kanak-kanak pemulihan.
Ap
c) Kegunaan pentaksiran dalam konteks kanak-kanak pemulihan.
Rejiah
2
a) Jenis-jenis pentaksiran
Azlan
b) Teknik-teknik pentaksiran
Tham S. G
c) Kegunaan dan kepentingan pentaksiran.
Farah Diana
3
a) Konsep kemahiran sosial dan kemahiran tingkah laku
Aloha
b) Teknik mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku.
Siti Nurhidayah
c) Kepentingan mentaksir kemahiran sosial dan kemahiran tingkah laku.
Safhwan
4
a) Konsep kemahiran lisan
Erlie
b) Menyenaraikan kemahiran lisan
Rejiah
c) Teknik mentaksir kemahiran lisan
Azlan
5
a) Bahasa reseptif dan ekspresif
Khatayrina
b) Teknik mentaksir bahasa reseptif dan ekspresif
Farah Diana
c) Teknik mentaksir bahasa reseptif dan bahasa ekspresif
Azwani
d) Kaedah mengajar bahasa reseptif dan ekspresif
Siti Nurhidayah
6
a) Menghuraikan konsep bacaan
Kiven
b) Menghuraikan peringkat kemahiran bacaan
Kiven
c) Menghuraikan masalah pelajar di peringkat
Flora
d) Menghuraikan teknik mentaksir kemahiran membaca
Izatul
e) Menghuraikan teknik pengajaran bacaan
Aloha
7
a) Konsep menulis
Shiraley
b) Masalah kanak-kanak di peringkat tulisan, ejaan dan penulisan karangan (2 Org)
Shiraley, Izatul
c) Teknik mengatasi masalah di peringkat tulisan, ejaan dan penulisan karangan (2 0rg
Jaynrose, Grace
8
ü Menyenaraikan kemahiran matematik peringkat
a) Pranombor
Azwani
b) Nombor
Elvy
c) Operasi asas
Ap
d) Penyelesaian masalah
Erlie
9
ü Menyenaraikan masalah matematik kanak-kanak diperingkat
a) Pranombor
Khatayrina
b) Nombor
Tham S. G
c) Operasi asas
Hariyanti
d) Penyelesaian masalah
Safhwan
10
ü Teknik mentaksir kemahiran matematik di peringkat
a) Pranombor
Flora
b) Nombor
Grace
c) Operasi asas
Elvy
d) Penyelesaian masalah
Jaynroseokay! yg tulisan biru tu saya sdah terima, yg masih tulisan hitam tu belum lg. so, pls re-check k.. sebab setiap org buat 2 isl tu.. tQ. ^^,

TUGASAN FOLIO!! MTE3109

MTE3109 (TEACHING OF NUMBERS, FRACTIONS, DECIMALS AND PERCENTAGES)
~Sila buat kuliah, tutorial, ISL dan amali~
~rujuk weekly plan~
~Hantar secepat mungkin
~Ringkaskan~
Kumpulan 1(Sher, Kiven, Alan dan Sapong)
Minggu 1,2,3
Kumpulan 2 (Lo`, Erlie, ReG, Grace)
Minggu 7,8
Kumpulan 3 (Kath, Flo, Jayn, Yea)
Minggu 9,10
Kumpulan 4 (Yan, Jia, Elvy)
Minggu 4,5,6
Kumpulan 5 (Wani, Ap, Dayah, Farah)
Minggu 11,12

YG SUDAH HANTAR MINGGU 4 SAHAJA,
EMAIL: C_ApGurl89@yahoo.com

click sini untuk download weekly outline k!!!


by Ap~~~

Fail MQA - Kumpulan Semester 3/2010

1. Jayn
e-mail: jaynrose.madan@gmail.com
i) BMM3102 – Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (ABE)


2. Elvy
e-mail: elmc_chalean@yahoo.com
i) MTE3102 – Mathematics Curriculum Education (ZBS)
ii)WAJ3106 – Hubungan Etnik (JOH)


3. Yan
e-mail: yanusman@gmail.com
i) PKP3105 – Pendidikan Disleksia (AGY)
ii)EDU3104 – Pengurusan Bilik Darjah & Tingkah Laku (BNA)


4. Wani
e-mail: Capriuszaura@gmail.com
i)PKP3106 – Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (AGY)
ii)ELS3101 – English Language Enrichment I (LUC)


Sebarang pertanyaan boleh dirujuk terus kepada penama-penama di atas. Terima kasih.

TAJUK PERBINCANGAN DAN PEMBENTANGAN KUMPULAN PKU 3111
PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN SEMESTER 5, 2011
TARIKH
TOPIK
CATATAN
Minggu 1
Strategi dan Penempatan Pelajar
·         Isu Individu (Integrasi vs Inklusif)
1.       Penempatan
2.       Perbezaan antara individu dan penyesuaian
3.       Kesan kecacatan kepada individu
·         Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
1.       Pengajaran individu
2.       Pengajaran kumpulan
·         Kemudahan dan Prasarana
1.       Peruntukan kewangan
2.       Lokasi dan jenis
3.       Kemudahan-kemudahan
4.       Peralihan ke alam pekerjaan
·         Keberkesanan sekolah-sekolah khas

INDIVIDU
24 – 25 Januari
Profesionalisme Guru
·         Keperluan Guru
1.       Kelayakan guru
2.       Motivasi guru
3.       Keterampilan guru
4.       Latihan guru asas
·         Peningkatan Profesionalisme
1.       Kursus dalam perkhidmatan
2.       Pendidikan jarak jauh
3.       Kajian berasaskan bilik darjah
·         Sokongan Pengurusan Sekolah
1.       Kerjasama
2.       Kenaikan pangkat
3.       Penghargaan dan pengiktirafan
4.       Kebajikan
5.       Kerja berpasukan
KUMPULAN 1
Azlan
Kiven
Sher
Safhwan

Fokus:

Sejauh mana criteria pemilihan calon guru Pemulihan dapat memenuhi keperluan program pemulihan di sekolah.

Sejauh mana kursus/latihan yang disediakan dalam praperkhidmatan dan dalam perkhidmatan meningkatkan kompetensi guru pemulihan.

Sejauh mana sokongan pengurusan sekolah dapat meningkatkan kualiti pelaksanaan program pemulihan di sekolah.

7 – 8 Februari
Pelaksanaan Pengajaran
·         Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran
1.       Kandungan
2.       Kemahiran
·         Perancangan Kurikulum
1.       Kemahiran guru
2.       Inovasi
3.       Pentafsiran kurikulum
·         Strategi Pelaksanaan
1.       Keberkesanan Kaedah
2.       Bahan Bantu Belajar
3.       Komitmen guru
·         Bebanan Tugas
1.       Jawatankuasa dalam Organisasi
2.       Bilangan waktu mengajar
3.       Pengkhususan mata pelajaran
KUMPULAN 2
Erlie
Aloha
Grace
Rejiah

Fokus:

Bagaimana kandungan dan kemahiran dapat dimanipulasi oleh guru melalui:

1.       Pelaksanaan bimbingan
2.       Pembinaan bahan bantu mengajar
3.       Inovasi
4.       Kajian Tindakan

Bagaimana kandungan dan kemahiran dapat diberi nilai tambah bagi mengatasi kekangan di bilik darjah

Bagaimana beban tugas guru pemulihan di sekolah dapat ditangani agar tidak menjejaskan tugas-tugas utama.
14 – 15 Februari
Pelabelan, Pengasingan dan Integrasi
·         Pelabelan
1.       Implikasi terhadap murid
2.       Implikasi terhadap ibu bapa
3.       Implikasi terhadap guru dan sekolah
·         Pengasingan
1.       Kesan kepada murid
2.       Sokongan dan kerjasama
3.       Masalah pembelajaran sebagai satu kontinum
·         Integrasi
1.       Masalah normalisasi
2.       Masalah disiplin
3.       Pemilihan kelas

KUMPULAN 3
Jaynrose
Flora
Tham
Khatayrina

Fokus:

Sejauhmana pelabelan memberi implikasi terhadap murid, ibu bapa dan guru (sekolah). Sarankan langkah-langkah yang boleh meminimumkan implikasi berkenaan.

Sekolah integrasi akan berjaya mencapai objektifnya sekiranya beberapa masalah dapat ditangani dengan sistematik. Beri pandangan anda.

22 – 23 Februari
Pentaksiran Pembelajaran Murid
·         Saringan dan Diagnosis
1.       Menentukan criteria ujian
2.       Membina instrumen
3.       Pengendalian ujian
·         Pengumpulan Maklumat
1.       Analisis data
2.       Menilai dan mentafsir dapatan
3.       Membuat keputusan
·         Tindakan susulan
1.       Merancang tindakan lanjut
2.       Melaksana pengajaran
3.       Membuat pilihan
KUMPULAN 4
Hariyanti
Izatul
Elvy

Fokus:
Sejauhmana saringan dan diagnosis dapat memberi maklumat tepat tentang tahap penguasaan murid.

Bagaimana maklumat daripada saringan dan diagnosis membantu guru melaksanakan tindakan susulan.

Cadangan maklumat lain yang boleh digunakan untuk membantu guru.

1 – 2
Mac
Pengurusan Kelas Khas
·         Model Kelas Khas
1.       Model Hewett
2.       Model Montessori
3.       Stesyen
4.       Kiosk
·         Model Pengajaran Kumpulan
1.       Model I: 3 kumpulan yang berbeza
2.       Model  II: Kumpulan Kemahiran Hampir Sama
3.       Pengajaran Koperatif dan Kolaboratif
·         Khidmat Guru Pendamping
1.       Definisi dan Kepentingan
2.       Kelayakan dan Kewibawaan
3.       Cara Pelaksanaan
KUMPULAN 5
Azwani
Farah
Nurhidayah
Siti Affisah

Fokus:

Bandingkan ke empat-empat model kelas khas yang dinyatakan.

Bagaimana model pengajaran kumpulan memberi kesan positif terhadap penguasaan murid.

Siapa yang layak menjadi guru pendamping dan apakah cabarannya?

*will be updated.
*softcopy: refer to azwani. tQ~!!