Fail MQA - Kumpulan Semester 3/2010

1. Jayn
e-mail: jaynrose.madan@gmail.com
i) BMM3102 – Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (ABE)


2. Elvy
e-mail: elmc_chalean@yahoo.com
i) MTE3102 – Mathematics Curriculum Education (ZBS)
ii)WAJ3106 – Hubungan Etnik (JOH)


3. Yan
e-mail: yanusman@gmail.com
i) PKP3105 – Pendidikan Disleksia (AGY)
ii)EDU3104 – Pengurusan Bilik Darjah & Tingkah Laku (BNA)


4. Wani
e-mail: Capriuszaura@gmail.com
i)PKP3106 – Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (AGY)
ii)ELS3101 – English Language Enrichment I (LUC)


Sebarang pertanyaan boleh dirujuk terus kepada penama-penama di atas. Terima kasih.