APA YANG PERLU KITA TAHU...

Siapakah kanak-kanak Pemulihan Khas?


“ kanak-kanak pemulihan adalah kanak-kanak yang mempunyai intelek dan kecerdasan yang rendah juga kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa.”
-AE TANSLEY DAN R.CULLIFORD-


“ kanak-kanak pemulihan ialah kanak-kanak yang kurang taakul, kurang berkemampuan membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan dan kurang memahami tentang perkara-perkara yang agak abstrak.”
-M.FCLOUGH-
“ kanak-kanak yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi, yang sederhana dan di bawah paras sederhana. Kita tidak masukkan kategori kanak-kanak yang terlalu lemah (mentally retarded).”
-SHARIFAH RAHMAH ALI-CIRI-CIRI KANAK-KANAK PEMULIHAN KHAS


EMOSI DAN TINGKAHLAKU

1.Perasaan rendah diri
2.Perasaan risau
3. Sedih / hiba / duka
4. Cepat bosan / jemu terhadap pelajaran
5. Takut dengan perkara baru
6. Degil, tidak patuh arahan
7. Pasif
8. MalasSOSIAL

1. Gelisah – tidak selesa dengan guru atau rakan
2. Lemah / kurang interaksi dengan rakan.
3.Gemar menghisap atau menggigit jari / kuku.
4.Selalu tidak hadir ke sekolah dengan
pelbagai alasan.
5.Selalu menangis - enggan masuk kelas.
6.Hyper aktif – selalu bergerak dan menganggu
kawan.


KESIHATAN

Lemah tubuh badan serta kurang zat makanan.
2.Tumbesaran tubuh badan tak seimbang
(gemuk/kurus)
3.Tumpuan perhatian terhad- masalah
penglihatan.
4. Lemah gerakan moto-kasar dan halus.
5. Kesihatan terganggu - seperti selalu sakit,
sakit terlalu lama dan teruk.
6. Kurang menjaga kebersihan diri.KESEDIAAN BELAJAR

1. Belum bersedia untuk belajar.
2. Kurang perbendaharaan kata.
3. Lemah pemahaman.
4.Kurang keyakinan diri dan rangsangan.
5.Kurang matang – IQ tidak seimbang dengan
umur hayat.PENGAMATAN

1.Tidak kenal perbezaan bentuk, saiz,
warna dan turutan.
2. Lemah pendengaran bunyi dan rentak.
3. Keliru konsep ruang dan mencari arah.
4. Lambat mengkelas benda.
5. Kesukaran menghubungkaitkan pelajaran yang lama
dengan yang baru.
6. Tidak dapat menyelesaikan masalah
7.Sukar ambil bahagian dalam permainan,
tidak faham undang-undang.
8. Tidak kreatif.
9. Lemah pergerakan dan perbuatan.
10. Lemah daya pemikiran.
11. Tidak boleh / lemah ingat kembali

1 comments:

Anonymous said...

Post a Comment