Tugasan BMM3102 : Pembahagian oleh Azlan bin Mustafah

TAJUK BMM3102

NAMA

1. Definisi strategi, pendekatan, kaedah dan teknik

KHAT

2. Cara penulisan refleksi dalam RPH bahasa Melayu

SAFWAN

3. Cara penulisan Hasil Pembelajaran dan Objektif pengajaran

WANI

4. Contoh aktiviti pendekatan induktif dan pendekatan deduktif

FARAH

5. Contoh aktiviti pendekatan eklektik dan komunikatif

GRACE

6. Ciri kaedah natural, tatabahasa terjemahan dan terus

DAYAH

7. Ciri kaedah ajuk hafaz, linguistik, kod kognitif, situasional.

JIAH

8. Ciri kaedah bahasa komuniti, oral-aural

JAYN

9. Pelaksanaan teknik main peranan, latih tubi

SHIRALEY

10. Pelaksanaan teknik bercerita dan inkuiri penemuan

KIVEN

11. Pelaksanaan teknik perbahasan, kuiz, sumbang saran, soal jawab

1.YEA

2.ALOHA

12. Pelaksanaan teknik simulasi, drama, perbincangan dan forum

1.FLORA

13. Pelaksanaan teknik dialog, permainan bahasa, berbual, menyanyi

1.REJIAH

2.HARIYANTI

14. Pelaksanaan teknik perbualan telefon, penyelesaian masalah, tunjuk cara, dan penyampaian berita

1.AZLAN

2.AP

15. Pelaksanaan teknik penyampaian laporan, syarahan, puisi, mesyuarat

1.ELVY

2.ERLIE

0 comments:

Post a Comment