TUGASAN BAHARU...

SOALAN PKP3108: KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU 2 (SEM.4/2010)

1. Kemahiran Menulis

a. Definisi menulis dan tulisan.(Farah)

b. Faktor-faktor mempengaruhi kemahiran menulis.(Izatul)

c. Menjelaskan masalah dalam kemahiran menulis.(Erlie)

d. Menghuraikan strategi-strategi dan teknik-teknik pengajaran dan pemulihan bagi kemahiran menulis.(Menghasilkan bahan bantu belajar untuk mengajar kemahiran menulis)(Kath)

2. Kemahiran Mengeja

a. Definisi mengeja.(Yea)

b. Faktor-faktor mempengaruhi kemahiran mengeja.(Flo)

c. Menjelaskan masalah dalam kemahiran menulis.(Reg)

d. Menghuraikan strategi pemulihan mengeja(Menghasilkan bahan bantu belajar untuk mengajar kemahiran mengeja)(Jayn)

3. Kemahiran Mengarang

a. Definisi mengarang.(sher)

b. Faktor mempengaruhi kemahiran mengarang.(kiven)

c. Menjelaskan masalah dalam kemahiran mengarang.(safhwan)

d. Strategi pemulihan kemahiran mengarang.(Menghasilkan bahan bantu belajar untuk mengajar kemahiran mengarang)(Azlan)

4. Pentaksiran dan Penilaian Dalam Kemahiran Menulis.

a. Kepentingan mentaksir dan menilai.(Grace)

b. Jenis penilaian (Aloha)

c. Instrumen pentaksiran dan penilaian kemahiran menulis.(Elvy)

d. Pembinaan alat ujian diagnostik (menulis, mengeja, mengarang)(yan)

5. Kajian Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran

a. Aspek-aspek dalam Sukatan Bahasa Melayu dan Pemulihan Khas Bahasa Melayu.(yea)

6. BBB Kemahiran Menulis, Mengeja dan menulis karangan

a. Kepentingan bahan.(farah)

b. Jenis Bahan.(Dayah)

c. Pemilihan dan penghasilan bahan kemahiran menulis dan mengeja.

7. Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran

a. Rancangan Pendidikan Individu (RPI).(sher)

b. Komponen RPH Pemulihan.(A’p)

P/S: Untuk keterangan lanjut, sila rujuk proforma edisi pelajar yaa..Terima kasih^_^~ rejiah.jamili

0 comments:

Post a Comment