TAJUK ISL PKP3103

ISL PKP3103 (PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN)

TAJUK

NAMA

ISL 1 - Mencari maklumat mengenai teori pengurusan kelas

Erlie

ISL 2 - Mengenal pasti teori/model pengurusan tingkah laku & menyenaraikan kekuatan dan kelemahannya

Shiraley & Siti Affisah

ISL 3 - Pelajar mencari kes salah laku dan mencadangkan cara mengatasinya berdasarkan model pengurusan tingkah laku

Izatul & Farah

ISL 4 - Menghuraikan peranan Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia dlm pengurusan pemulihan

Grace

ISL 4 – peranan JPN dlm pengurusan pemulihan

Azwani

ISL 4 – peranan guru besar dlm pengurusan pemulihan

Khatayrina

ISL 5 – menyenaraikan ciri-ciri guru pemulihan khas

Safhwan

ISL 5 – menyenaraikan peranan guru pemulihan khas

Azlan

ISL 6 – menerangkan prosedur penubuhan kelas pemulihan

Rejiah

ISL 6 – Cara mengenal pasti murid pemulihan khas

Flora

ISL 7 – Membina satu contoh aktiviti program pemulihan

Jaynrose & Kiven

ISL 8 – menghuraikan konsep & definisi RPI

Aloha

ISL 9 – menyenaraikan kepentingan RPI

Elvy

ISL 10 – membina RPI (Format penulisan RPI)

Siti Nurhidayah

ISL 11 – menghuraikan konsep & definisi khidmat sokongan

Tham Sew Gie

ISL 12 – menjelaskan pihak yang terlibat dalam konsep sokongan dan menyatakan tugas-tugasnya

Hariyanti

**Kumpul pada 13.10.2010**

**Buat dalam bentuk grafik**

0 comments:

Post a Comment