Pembahagian Tajuk PKP3104

PKP3104 KEMAHIRAN PENGAMATAN

Nama

Tajuk ISL

Sher

Minggu 1: Definisi & Konsep Pengamatan

- Menghuraikan definisi & konsep pengamatan.

- Mencari maklumat berdasarkan kepada huraian definisi dan konsep pengamatan.

Appy

Minggu 2: Kepentingan pengamatan dalam pembelajaran

- Mencari maklumat mengenai kepentingan pengamatan dalam pembelajaran (pindahkan dalam bentuk grafik).

Farah

Minggu 3: Teori Pengamatan

- Mencari maklumat mengenai teori Edgar Rubin. Senaraikan kekuatan dan kelemahan teori tersebut.

- Buat dalam bentuk grafik mengenai maklumat yang diperolehi.

Tham

Minggu 4: Teori Pengamatan

- Membuat banding beza di antara Teori Edgar Rubin, Teori Pengamatan Gestalt & Teori Pemprosesan Maklumat (buat dalam bentuk grafik).

Erlie

Minggu 5: Jenis Pengamatan

- Menyenaraikan aktiviti-aktiviti pengamatan penglihatan berserta dengan langkah pelaksanaan.

Kiven

Minggu 6: Jenis Pengamatan

- Menyenaraikan aktiviti-aktiviti pengamatan pendengaran berserta dengan langkah pelaksanaan.

Wanie

Minggu 7: Jenis Pengamatan

- Menyenaraikan aktiviti-aktiviti pengamatan taktil dan kinestetik berserta dengan langkah pelaksanaan.

Rejiah & Safhwan

Minggu 8: Punca dan Cara Mengatasi Masalah Pengamatan

- Membuat banding beza punca masalah pengamatan (dalam bentuk grafik).

- Membuat carta (bentuk grafik) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pengamatan.

Grace & Aloha

Minggu 11: Ciri-ciri kanak-kanak yang mengalami kesukaran pengamatan

- Membuat banding beza berkaitan ciri-ciri kanak-kanak masalah kesukaran pengamatan.

Dayah

Minggu 12: Strategi Mengatasi Masalah Pengamatan

- Menganalisis punca-punca dan masalah pengamatan dan membina strategi yang sesuai bagi mengatasi masalah pengamatan.

Jayn & Kath

Minggu 13: Definisi dan Objektif Pembinaan Ujian

- Mencari maklumat mengenai:

i. Ciri-ciri ujian diagnostik pengamatan

ii. Fungsi dan peranan ujian diagnostik pengamatan penglihatan

iii. Kepentingan ujian diagnostik pengamatan penglihatan

(dalam bentuk grafik)

Elvy & Yan

Minggu 14: Ujian Diagnostik Masalah Pengamatan

- Mencari maklumat mengenai:

i. Fungsi dan peranan ujian diagnostik pengamatan pendengaran

ii. Kepentingan ujian diagnostik pengamatan pendengaran

(dalam bentuk grafik)

Azlan

Minggu 15: Ujian Diagnostik Masalah Pengamatan

- Mencari maklumat mengenai:

i. Fungsi dan peranan ujian diagnostik pengamatan taktil dan kinestatik

ii. Kepentingan ujian diagnostik pengamatan taktil dan kinestatik

(dalam bentuk grafik)

Flora & Jia

Minggu 16 dan 17: Bahan Bantu Mengajar untuk Mengatasi Masalah Pengamatan

- Kepentingan BBM bagi mengatasi masalah pengamatan

- Kaitkan kesesuaian bahan dengan teori Edgar Rubin, Gestalt atau teori Pemprosesan Maklumat

- Jenis-jenis bahan

- Ciri-ciri bahan

PERHATIAN:

- Semua maklumat disimpan dalam 1 folder dan dilabel mengikut Minggu.

- Buat dalam bentuk grafik.

- Sertakan rujukan (internet dan buku).

- Serahkan kepada – Miss Jaynrose.

0 comments:

Post a Comment