SOALAN ISL PKP 3107(FARAH)

SOALAN ISL
KOD MATA PELAJARAN : PKP 3107
NAMA MATA PELAJARAN : KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU

1.      Melalui rajah jelaskan tahap-tahap perkembangan penguasaan bahasa kanak-kanak
 (JANE)

2.      Jelaskan secara ringkas tentang teori pemerolehan bahasa di bawa
 (SITI NURHIDAYAH)
·         Teori kognitif
·         Mentalis
·         Interaktionis
3.      Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan/penguasaan bahasA
 (YAN)
4.      Nyatakan masalah-masalah dalam penguasaan bahasa yang dihadapi oleh kanak-kanak (ELVY)
5.     Nyatakan prinsip-prinsip yang perlu guru laksanakan dalam intervensi bahasa
(AP)
6.      Nyatakan masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam kemahiran mendengar
(REJIAH)
7.      Senaraikan aktiviti/kemahiran dalam mengatasi masalah kemahiran mendengar
(GRACE)
8.      Senaraikan masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam kemahiran bertutur
(SHER)
9.     Jelaskan definisi membaca
10.  Faktor-faktor yang mempengaruhi kesedian membaca
(soalan gabung)(WANI)
11.   Bincangkan faktor-faktor yang menghalang kesedian membaca
(FARAH)
12.   Senaraikan aktivti yang guru boleh laksanakan dalam kemahiran kesedian membaca
(ERLIE)
13.   Senaraikan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak dalam menguasai membaca
(JIAH)
14.   Senaraikan dengan contoh kaedah mengatasi masalah membaca
(KATH)
15.   Jelaskan definisi kefahaman
16.   Bincangkan tahap-tahap kefahaman membaca kanak-kanak
(soalan 15 dan 16 gabung)(SAFHWAN)
17.   Jelaskan strategi pengajaran dan pembelajaran kefahaman
(KIVEN)
18.   Apakah yang anda faham tentang pengajaran kelas, berpasangan, individu dan kelas bercantum. (ALAN)
19.   Konsep dan definisi bahan bantu mengajar
20.   Jelaskan ciri-ciri bahan bantu mengajar yang berkesan
(soalan 19 dan 20 gabung)(ALOHA)
21.   Nyatakan kepentingan bahan bantu mengajar
(THAM SIEW GEE)
22.   Bina satu contoh rancangan pengajaran individu yang lengkap
(FLORA)

0 comments:

Post a Comment