TUGASAN BMM 3104

NO.

TAJUK

TINDAKAN OLEH :

1

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

ü Konsep

ü Objektif

Proses dan Bentuk

Elvy

2

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

ü Peringkat Penguasaan

ü Unsur dan Faktor Keberkesanan

ü Prinsip Pengajaran

Azwani

3

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

ü Kaedah

ü Teknik Pengajaran

Grace

4 (a)

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

ü Penyediaan Rancangan Pengajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur

ü Objektif, Langkah-langkah Sebelum, Semasa dan Selepas Aktiviti

Farah

4 (b)

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

ü Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran

erlie

5

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

ü Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur.

Flora

6

Kemahiran Membaca

ü Matlamat dan Jenis Bacaan

ü Peringkat Pengajaran Bacaan

ü Teknik Bacaan– Intensif, Ekstensif, Skimming,Scanning

Jayn

7

Pendekatan dan Kaedah Pengajaran Bacaan

ü Pendekatan Binaan, Cerakinan, Komunikatif, dan Pengalaman Bahasa

ü Kaedah Pandang Sebut Kaedah Abjad dan Fonik

Kiven

8(a)

Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca

ü Survey, Question, Read, Review, Recite, (SQ3R); Read, Review, Recite, (3R); Know, What, Learn, How, (KWLH); dan lain-lain

Aloha

8(b)

Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca

ü Lingkaran Soalan, Tata cerita Bimbingan Menjangka, Teater Pembaca

Khat

9

Penyediaan Rancangan Pelajaran Kemahiran Membaca

ü Objektif

ü Langkah-langkah Sebelum, Semasa, dan Selepas Aktiviti

ü Membina dan Menggunakan Bahan Bantu Mengajar

Shiraley

10(a)

Penilaian Kemahiran Membaca

ü Mengenal Pasti Idea Keseluruhan

ü Mengesan Idea Utama dan Idea Sokongan

Hidayah

10(b)

Penilaian Kemahiran Membaca

ü Membuat Ramalan / Kesimpulan

ü Pembinaan Instrumen Penilaian

Jiah

11

Kemahiran Menulis

ü Matlamat dan Peringkat

ü Tujuan Penulisan

ü Jenis Penulisan Karangan

Rejiah

12(a)

Pendekatan Pengajaran Kemahiran Menulis

ü Proses

Azlan

12(b)

Pendekatan Pengajaran Kemahiran Menulis

ü LEA (Pengalaman Bahasa)

Yea

13

Kemahiran Mengarang

ü Mencari Isi – Menggunakan Bahan Rangsangan

ü Mengaitkan Isi dengan Tajuk, Kohesi, Koheren, dan Pemerengganan

ü Kemahiran Kosa Kata, Gaya Persembahan, Mengedit dan Mengembangkan Idea – Peta Minda

Safhwan

14

Prosedur Pengajaran dan Penyediaan Bahan Bantu Mengajar

ü Ejaan

ü Imlak

ü Karangan

Ap

15

Penilaian Pengajaran Kemahiran Menulis

ü Mengenal Pasti Idea Keseluruhan

ü Mengesan Idea Utama dan Idea Sokongan

ü Membuat Ramalan / Kesimpulan

Yan

p/s :

  • Semua tugasas BMM3104 hendaklah dihantar dan dikumpulkan kepada miss Aloha :)
  • Buat dalam bentuk yang ringkas-ringkas sahaja.(Grafik)
  • Sekian, terima kasih...


0 comments:

Post a Comment