Pembahagian tugasan PKP 3106

Pembahagian tugasan PKP 3106 - Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan

TAJUK

SPESIFIKASI

INDIVIDU

1

a) Konsep pentaksiran dalam konteks kanak-kanak pemulihan.

Hariyanti

b) Kepentingan pentaksiran dalam konteks kanak-kanak pemulihan.

Ap

c) Kegunaan pentaksiran dalam konteks kanak-kanak pemulihan.

Rejiah

2

a) Jenis-jenis pentaksiran

Azlan

b) Teknik-teknik pentaksiran

Tham S. G

c) Kegunaan dan kepentingan pentaksiran.

Farah Diana

3

a) Konsep kemahiran sosial dan kemahiran tingkah laku

Aloha

b) Teknik mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku.

Siti Nurhidayah

c) Kepentingan mentaksir kemahiran sosial dan kemahiran tingkah laku.

Safhwan

4

a) Konsep kemahiran lisan

Erlie

b) Menyenaraikan kemahiran lisan

Rejiah

c) Teknik mentaksir kemahiran lisan

Azlan

5

a) Bahasa reseptif dan ekspresif

Khatayrina

b) Teknik mentaksir bahasa reseptif dan ekspresif

Farah Diana

c) Teknik mentaksir bahasa reseptif dan bahasa ekspresif

Azwani

d) Kaedah mengajar bahasa reseptif dan ekspresif

Siti Nurhidayah

6

a) Menghuraikan konsep bacaan

Kiven

b) Menghuraikan peringkat kemahiran bacaan

Kiven

c) Menghuraikan masalah pelajar di peringkat

Flora

d) Menghuraikan teknik mentaksir kemahiran membaca

Izatul

e) Menghuraikan teknik pengajaran bacaan

Aloha

7

a) Konsep menulis

Shiraley

b) Masalah kanak-kanak di peringkat tulisan, ejaan dan penulisan karangan (2 Org)

Shiraley, Izatul

c) Teknik mengatasi masalah di peringkat tulisan, ejaan dan penulisan karangan (2 0rg

Jaynrose, Grace

8

ü Menyenaraikan kemahiran matematik peringkat

a) Pranombor

Azwani

b) Nombor

Elvy

c) Operasi asas

Ap

d) Penyelesaian masalah

Erlie

9

ü Menyenaraikan masalah matematik kanak-kanak diperingkat

a) Pranombor

Khatayrina

b) Nombor

Tham S. G

c) Operasi asas

Hariyanti

d) Penyelesaian masalah

Safhwan

10

ü Teknik mentaksir kemahiran matematik di peringkat

a) Pranombor

Flora

b) Nombor

Grace

c) Operasi asas

Elvy

d) Penyelesaian masalah

Jaynrose


Perhatian :

  1. Semua maklumat disimpan dalam 1 folder dan dilabel mengikut minggu
  2. Buat dalam bentuk grafik-SGT PENTING!(utk meminimakan penggunaan kertas dan ruang
  3. Sertakan rujukan, internet dan buku
  4. Rujuk tajuk/proforma bagi mengelakkan anda TERKELUAR TAJUK!
  5. Serahkan kepada Ms Erlie pada 13 Okt. 2010 seperti dalam perjanjian (jika tidak, anda tidak akan menerima tugasan2 yang lain sehingga anda menyerahkan tugasan anda)
Terima kasih...;-)

0 comments:

Post a Comment