BMM3101- PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

NAMA

TAJUK

KHATAYRINA

* Hurai dan bincangkan perkaitan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan matlamat dan objektif sukatan pelajaran.

SAFHWAN & AZLAN

* Jelaskan objektif lisan, membaca dan menulis

ELVY CHAROON & HARIYANTI

* Hurai dan bincangkan kandungan organisasi sukatan pelajaran

ALOHA

* Jelas dan huraikan kemahiran mendengar

FLORA

* Jelas dan huraikan kemahiran bertutur

ERLIE

* Huraikan maksud hasil pembelajaran

KIVEN & SHIRALEY

* Nyatakan dan jelaskan beberapa contoh kemahiran mendengar dan bertutur

SITI AFFISAH

* Dapatkan maklumat tambahan tentang kemahiran bertutur dan mendengar

REJIAH

* Huraikan dan jelaskan beberapa bahan pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur

GRACE

* Langkah-langkah pengajaran kemahiran berbahasa yang terdapat dalam sukatan pelajaran

JAYNROSE

* Cari maklumat berkaitan penggabungjalinan dan penyerapan

SITI NURHIDAYAH & FARAH

* Buat nota ringkas contoh-contoh aktiviti penggabungjalinan, pengayaan dan pemulihan

YEA & IZATUL

* Menerangkan tentang ilmu, nilai kewarganegaraan dan peraturan sosiobudaya dengan menggunakan pendekatan deduktif dan induktif.

AZWANI

* Aspek pengisian kurikulum

Nota penting :

* Semua jawapan WAJIB dalam grafik

* Jawapan hendaklah seminimum yang boleh (untuk jimat kertas dan fail)

* Selain jawapan, Semua bahan dan maklumat (softcopy) hendaklah disimpan dalam satu folder dan diberikan semasa pengumpulan bahan nanti.

0 comments:

Post a Comment